Gebruiksovereenkomst

 Gebruiksvoorwaarden
BELANGRIJKE INFORMATIE 
LEES A.U.B. DE VOLGENDE VOORWAARDEN GOED DOOR.
Bij gebruik van http://best-of-the.net gaat u het absolute akkoord met de voorwaarden van http://best-of-the.net en alle andere websites van Busimatch.
Deze gebruiksvoorwaarden vormen een wettelijk overeenkomst tussen U en http://best-of-the.net vertegenwoordigd door Busimatch.com (hierna ‘BUSIMATCH’).

BUSIMATCH http://best-of-the.net behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.


EIGENDOM 
Deze website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door BUSIMATCH.
Alle afbeeldingen op deze website zijn eigendom van BUSIMATCH of diens partners/medewerkers/uploader
en worden beschermd door internationale copyrightwetten en internationale verdragen.

De licentie onder deze overeenkomst wordt automatisch beëindigd zonder kennisgeving van BUSIMATCH, als u niet voldoet aan enige bepaling uit deze overeenkomst.

Na beëindiging moet u al het materiaal, de kopieën en bijbehorende documentatie vernietigen, welke u via deze site heeft verkregen. Bovendien, behoudt BUSIMATCH
zich het recht voor deze website te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. 


TOEGESTANE GEBRUIK
 
De inhoud die u download op http://best-of-the.net, is enkel te gebruiken door de persoon die een account heet op http://best-of-the.net


BEPERKTE GARANTIE 
Alle materiaal op http://best-of-the.net mag gebruikt worden voor privé en zakelijke doeleinden.
U kunt ook een account hebben en onze materiale geruiken voor uw klanten.
U kunt onder geen enkel recht onze producten verkopen of weggeven, behalve als het er expleciet bijstaat.
BIJ GEBRUIK VAN ONZE http://best-of-the.net GAAT U AKKOORD MET HET FEIT DAT:
-U minstens 18 jaar oud bent en het recht hebt tot het aangaan van deze overeenkomst.
-U geen gebruik zult maken van de beelden op een manier die niet is toegestaan door deze overeenkomst of enige andere relevante licentieovereenkomsten.
-U met het gebruik van de beelden, de toepasselijke wet- of regelgeving van enig land, overheidsinstelling, of andere overheidsinstelling niet zult schenden.
-De informatie die u verstrekt aan BUSIMATCH juist is.

Alle wachtwoorden op uw BUSIMATCH-account in het striktste geheim worden gehouden.
U zult geen wachtwoord of inloginformatie delen of openbaar maken aan een andere gebruiker of aan derden, anders dan als specifiek hierin is benoemd.
Als u strijd bent met enige bepaling van deze paragraaf, zijn wij gerechtigd tot 
het onmiddellijk beëindigen van deze overeenkomst, waarvan u op de hoogte wordt gesteld.


BEPERKINGEN VAN OPLOSSINGEN 
Annulering/Vervaldatum: In het geval dat deze overeenkomst niet is beëindigd, maar de lidmaatschapsperiode is geannuleerd of verlopen, kunt u nog steeds de beelden gebruiken
die u hebt gedownload vanaf de datum van annulering of vervaldatum, op voorwaarde dat dit gebruik in overeenstemming is met de voorwaarden van deze overeenkomst en andere
relevante licentieovereenkomsten.

Onder geen enkele omstandigheid zal BUSIMATCH aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, met inbegrip van eventuele gederfde winst of inkomsten, of andere bijzondere,
incidentele schade of gevolgschade afkomstig van het gebruik of het onvermogen deze afbeelding(en) te gebruiken, zelfs als BUSIMATCH of een distributeur van BUSIMATCH
op de hoogte is gebracht van mogelijke dergelijke schade, of voor elke andere claim door een andere partij. Sommige landen/overheidsinstellingen staan geen beperkingen of uitsluiting
van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade toe, zodat de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.

Wie dus een product ziet op http://best-of-the.net die u zou claimen zal u eerst een mail/bericht sturen om het product te verwijderen.
Na controle van onze diensten zal het product verwijderd worden, BUSIMATCH http://best-of-the.net kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor producten met een copyright.

VRIJWARING 
U gaat ermee akkoord BUSIMATCH schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen, alle claims onkosten of aansprakelijkheid naar BUSIMATCH toe die voortvloeien uit
of in verband staan met enige schending van enige voorwaarden uit deze overeenkomst.
GEBRUIK
BUSIMATCH behoudt zich het recht voor om de tarieven van een credit/abonnementspakket, of de downloadbare credittarieven- en afmetingen te veranderen en te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.
Toch zal BUSIMATCH altijd proberen om u op de hoogte te stellen van eventuele op handen zijnde tariefwijzigingen.


-Lidmaatschapsplan

 1. Een lidmaatschapsplan kan niet worden opgewaardeerd, noch worden gedegradeerd bij het downloaden van het eerste beeld.
 2. Er wordt geen verlenging van de lidmaatschapsperiode gegeven, indien u niet alle afbeeldingen kon downloaden te wijten aan problemen met de internetverbinding.
  BUSIMATCH vergoedt alleen volledig de ‘verloren dagen’, wanneer de BUSIMATCH server wereldwijd onbereikbaar is geweest (systeem buiten werking) voor een periode van 8 uur of langer.
 3. Abonnement beelden zullen niet langer beschikbaar zijn voor download zodra het abonnement is verlopen.
-Creditplan
 1. Eenmaal aangekochte credits kunnen niet worden vergoed.
 2. Credits komen 12 maanden na aankoop te vervallen.

JURISDICTIE 
Deze overeenkomst bevat de gehele overeenkomst tussen uzelf en BUSIMATCH met betrekking tot diens onderwerp.
Mocht enige bepaling van deze overeenkomst als nietig of ongeldig worden gehouden, dan zal dit feit geen invloed hebben op een andere bepaling en
het overige van deze overeenkomst worden uitgelegd als datgene welke het meeste gevolg geeft aan de intenties van partijen.

Verzuim van BUSIMATCH betreft het nakomen van een bepaling van deze overeenkomst zal niet worden beschouwd als een ontheffing van de toekomstige handhaving van deze of enige andere bepaling.
De interpretatie en handhaving van deze overeenkomst wordt geregeld volgens de bepalingen van internationale verdragen en andere toepasselijke wetten. 


 1. JURIDISCHE KOSTEN 

  Als BUSIMATCH verplicht is om naar een rechter te stappen om een van haar rechten te doen gelden, of voor het innen van kosten,
  gaat u ermee akkoord om de juridische kosten, onkosten en uitgaven aan BUSIMATCH terug te betalen, indien BUSIMATCH in zijn gelijkheid is gebleken. 


 2. OVERDRAAGBAARHEID 

  Het is niet toegestaan om de rechten aan derden over te dragen, die aan u in deze overeenkomst zijn toegewezen, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 


 3. VOLLEDIG CONTRACT 

  U verklaart dat u deze overeenkomst heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat dat u aan deze voorwaarden bent verbonden.
  U gaat verder akkoord dat de volledige en exclusieve verklaring van de overeenkomst tussen u en busimatch, enig voorstel of voorafgaande overeenkomst, mondelijk of schriftelijk, en alle andere communicatie tussen
  u en busimatch met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst vervangt. 

  De toelichtingen bij de faq's, andere verklaringen en inhoud van http://best-of-the.net zijn alleen voor u bestemd en zijn geen onderdeel van deze overeenkomst.  

DVC-Graphics (Didier Van Canneyt)
Scharebrugstraat 38
8370 Blankenberge
Tel. 0495/266181
E-mail: didier@dvcgraphics.com
BTW: BE0672263349